Inloggen:      
    Wachtwoord vergeten?

MediaMakers »

Vakblad Vroeg

Uit het Handboek Nederlandse Pers
DG Communicatie
Hoenderpad 14
1601 RA Enkhuizen
Postbus 158
1600 AD Enkhuizen
www.dgcommunicatie.nl
www.vakbladvroeg.nl

Oplage: 3500


Redactie:
vroeg@dgcommunicatie.nl
0228-326068

Advertentieverkoop:
vroeg@dgcommunicatie.nl
0228-326068


Door: Jan de Graaf, bladmanager/eindredacteur

Vanuit allerlei disciplines verlenen vele duizenden professionals zorg aan jonge kinderen. Een goede zaak, want bij een stoornis in de ontwikkeling of motoriek is adequate hulp en begeleiding op jonge leeftijd van groot belang. Vakblad Vroeg inspireert deze gemĂȘleerde doelgroep met een gevarieerd nieuwsaanbod.


Preventie, vroegsignalering en vroeghulp spelen een steeds prominentere rol in het jeugdbeleid. Vroeg erbij zijn is voor zowel het kind als diens ouders veel beter. Bovendien kost dit de samenleving stukken minder dan het inzetten van zware hulpverleningstrajecten. Redenen te over dus voor iedereen die in de jeugd(gezondheids)zorg, geestelijke gezondheidszorg, somatische zorg of VG-zorg met jonge kinderen werkt om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

 

Voor alle zorgprofessionals die werken met kinderen van 0 - 7 jaar is Vakblad Vroeg dé nieuwsbron. Ieder kwartaal verschijnt een nieuwe editie gevuld met praktijkvoorbeelden en achtergrondverhalen. Een abonnement kost € 25,- per jaar.

 

Naast het magazine is er een informatieve website met actueel nieuws en informatie over boeken, congressen en studiebijeenkomsten. Een wekelijkse digitale nieuwsbrief vat het nieuwsaanbod samen. Daarnaast organiseert Vakblad Vroeg enkele malen per jaar congressen voor de doelgroep

 

Redactionele formule

Verdieping vormt de insteek van de inhoud van Vakblad Vroeg. Ieder nummer belicht via interviews en achtergrondartikelen interessante ontwikkelingen, waarbij telkens één onderwerp extra aandacht krijgt. Recente thema’s waaraan aandacht is besteed zijn Eten, Mannen, Onderwijs & Zorg en Spel. Daarnaast is er een aantal vaste rubrieken zoals ‘De Vroegwerker’, waarin een professional reflecteert op de praktijk van alledag, ‘Ouders aan het Woord’, waarin in een interview een vader of moeder vertelt over hun ervaringen in het zorgcircuit en ‘Lezen & kijken’ met korte berichten over recente publicaties en films.

 

USP's

  • het enige magazine voor Nederland en België dat zich richt op álle professionals die werken met jonge kinderen
  • combinatie van magazine en wekelijkse nieuwsbrief zorgt voor een vrijwel compleet dekkend beeld van alle ontwikkelingen
  • het snel groeiende Facebookaccount bericht aanvullend over klein c.q. interessant nieuws voor de doelgroep
  • via congressen biedt Vakblad Vroeg een podium voor discussie en ontmoeting
  • de formule kan bogen op ruim 30 jaar ervaring

 

Doelgroep

Vakblad Vroeg richt zich op alle professionals die werken met kinderen van 0 tot 7 jaar. Denk aan medici, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, IMH-specialisten en JGZ-verpleegkundigen. Leden van wijk- en gebiedsteams en bestuurders van gemeenten kunnen eveneens hun voordeel doel met het nieuwsaanbod van Vakblad Vroeg.

 

Waarom de doelgroep niet zonder kan

In een pril stadium hulp bieden aan kinderen met een stoornis wint snel aan belang. Er gebeurt dan ook van alles op dit gebied. Zoveel, dat het voor het brede werkveld van professionals die zich richten op de zorg aan jonge kinderen eigenlijk niet te volgen is. Juist daarom is Vakblad Vroeg voor alle ‘vroegwerkers’ dé informatiebron. De combinatie van blad (4x p.j.), wekelijkse nieuwsbrief en website (www.vakbladvroeg.nl), ondersteund door berichten op Facebook, Twitter en YouTube, zorgt voor een breed nieuwsaanbod. Daarnaast bieden de congressen van Vakblad Vroeg enkele malen per jaar een uitstekend platform voor verdieping en ontmoeting.

 

 

 

 

 

« Vorige   Overzicht   Volgende »

 

Index
Inloggen
Abonneren
Registreren
Zoekopdracht
PDF Link
Titelnieuws
MediaMakers